Beleidsplan

Vanaf augustus 1981 tot 6 januari 2021 was de stichting eigenaar van de opstallen van een manege in Well (L). Op verzoek van de gemeente Bergen (L) hebben wij deze op 6 januari 2021 aan de gemeente verkocht.

Na beraad van het bestuur van onze stichting, hebben wij gemeend ons vermogen te gebruiken bij het bieden van (aanvullende) financiƫle ondersteuning van natuurlijke personen en/of rechtspersonen die activiteiten ontplooien die overeenkomen met het doel van de Stichting.

Onze statuten zijn hierom op 21 oktober aangepast en direct up-to-date gebracht naar de nieuwe vereisten van de WBTRT.

De ingestuurde projecten zullen door het bestuurd beoordeeld moeten worden of zij voldoen aan de criteria welke de stichting zich ten doel heeft gesteld.

De bestuurders, zie "Contact", krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten  worden vergoed op basis van bewijsstukken.

Aan het eind van elk boekjaar ,31 december, wordt er door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten, vergezeld van een rapport van een externe registeraccountant aan het bestuur aangeboden.

Aangezien wij vanaf 21 oktober 2021 de nieuwe statuten hebben gedeponeerd, zal de eerste financiƫle verantwoording vanaf die datum in 2022 plaats vinden.

Bij het ontbinden van de stichting zal het batig saldo aan een algemeen nut beoogde instelling worden besteed.

Stichting Manege Seurenheide

Het bevorderen van de paardensport voor mindervaliden

Meer informatie over ons

Oprichting stichting
30 maart 1973

Baten en lasten 2021
28 februari 2022

RSIN 004977476

KvK 41062358

Bankrelaties:

NL17 INGB 0683 0515 98

NL70 RABO 0368 3141 97